Procedúry

Pri liečbe pacientov vychádzame zo zásad modernej lekárskej vedy a praxe. Po komplexnom vyšetrení zostaví ošetrujúci lekár – odborník v odbore rehabilitácie a kúpeľnej liečby – každému pacientovi individuálny plán liečby odpovedajúci jeho aktuálnemu zdravotnému stavu.


Cenník procedúr 2022

Pacientom s diagnózami Asthma bronchiale, CHOCHP a pacientom po prekonaní COVID pneumónie je potrebné absolvovať rehabilitačný program respiračnej fyzioterapie v ústavných alebo kúpeľných zariadeniach pod vedením fyzioterapeutov vyškolených v pľúcnej rehabilitácii.

Procedúry pľúcnej fyzioterapie:

Individuálna fyzioterapia – nácvik správneho dýchania, úprava nesprávnych stereotypov dýchania, nácvik huffingu.

Hygiena horných a dolných dýchacích ciest, výplachy nosohltana, inhalácie, PEP systém, techniky kontroly kašľa.

Skupinová rehabilitácia – Nordic walking,…

Škála fyzikálnych i balneologických procedúr, masáže, u ľahších foriem tiež speleoterapia – cvičenie v jaskyni.

Špeciálne uvoľňovanie skrátených dýchacích svalov + iné nácviky slúžiace k zvýšeniu vitálnej kapacity pľúc.

Vodoliečebné procedúry môžu byť celkové a lokálne. Ich liečivý účinok je podmienený tepelným a mechanickým vplyvom, poprípade pridávanými chemickými prísadami.
K hlavným metódam kúpeľných stredísk patria najmä minerálne a perličkové kúpele. K ďalším prostriedkom vodoliečby patria hydromasážne vane a vírivé kúpele, prísadové kúpele, fínska sauna, turecký parný kúpeľ, škótske streky alebo striedavý šliapací kúpeľ.

Vírivý systém je založený na princípe cirkulácie vody. Telo je masírované vodou zmiešanou so vzduchom, ktorá prúdi z trysiek v stenách vane.

Perličkový systém je založený na princípe prúdenia predohriatého stlačeného vzduchu (35°C – 40°C) tryskami na dne vane.

Fínska sauna spočíva v pobyte v miestnosti s horúcim vzduchom.

Kúpele môžu byť čiastkové (polokúpeľ, sedací kúpeľ, vírivý, šliapací kúpeľ, končatinový kúpeľ, vírivý kúpeľ na dolné alebo horné končatiny) alebo celkové (vaňa, bazén). Pri kúpeľoch sa uplatňuje jednak špecifický hydrostatický tlak vody a vztlak, jednak účinok rozličnej teploty vody, jej prúdenie, či prípadné pôsobenie prísad.

Fyziatrio predstavuje liečenie fyzikálnymi podnetmi a to najmä elektrickým prúdom, ultrazvukom, elektromagnetickým vlnením a svetlom.

Elektroliečbu predstavuje široká paleta analgetizujúcich elektrických prúdov. Ich pôsobenie sa väčšinou vysvetľuje odblokovaním nervového vedenia bolesti, v mieste nervových spojov, výbojmi iných senzitívnych vlákien s väčšou rýchlosťou vedenia, ktoré dráždime elektrickým prúdom. Okrem toho rôznou intenzitou spolupôsobí myorelaxačný, hyperemický, rezorpčný, termický a trofickoregeneračný mechanizmus. Môžeme ich deliť na nízko-, stredno- a vysokofrekvenčné.

Ultrazvuk, ako forma liečby zvukom, využíva konverziu elektrickej energie na mechanickú a tepelnú energiu. Preto ho využívame k ovplyvneniu chronických myofasciálnych zmien.

Elektromagnetické vlnenie využívané v nukleárnej medicíne môže tiež pôsobiť analgeticky /rtg/, avšak vo fyziatrii využívame len nepatrné dávky vĺn alfa.

Svetloliečby sa využíva napríklad pri liečbe chronických myofasciálnych syndrómov (infračervené svetlo) pre spazmolytický, analgetický a vazodilatačný efekt. Dnes sa presadzuje aj laser a polarizované svetlo /bioptron/. Obe majú analgetický, protizápalový, antiedematózny a biostimulačný efekt.

Klasická masáž zlepšuje prekrvenie pokožky, podkožia a svalov, pomáha uvoľňovať stuhnuté a bolestivé svaly a podieľa sa na lepšom vyplavovaní odpadových látok z organizmu.

Zjednodušene povedané, vďaka pravidelnej klasickej masáži sa pokožka na vašom tele môže stať pružnejšou a môžete predísť bolestiam, ktoré bývajú dôsledkom stuhnutého svalstva – napríklad v oblasti šije, medzi lopatkami a v krížoch. Klasická masáž pomáha aj pri rekonvalescencii svalov a kĺbov po dlhom znehybnení v dôsledku zlomeniny alebo iného zranenia.

Hmaty klasickej masáže udržiavajú svaly v dobrej kondícii, z kĺbov pomáhajú odvádzať usadené soli, ale môžu napríklad aj podporovať črevnú peristaltiku.

Teploliečba /termoterapia/ môže byť pozitívna – hypertermia, kedy teplo do organizmu privádzame, alebo negatívna – kryoterapia, kedy ho odvádzame. Obe ako analgetické procedúry sa môžu aplikovať celkovo aj lokálne.

Celkové hypertermické procedúry sa aplikujú formou rôznych kúpeľov, zábalov. Samotné analgetické pôsobenie je potencované myorelaxačným a sedatívnym účinkom. Lokálne hypertermické procedúry predstavujú rôzne parafínové, peloidné /kašovinové/ a parapeloidné /zmes parafínu a kašoviny/ zábaly, obklady a kúpele. Hypertermické procedúry sa aplikujú u subchronických a chronických bolestivých     stavoch.                            .

Rašelinové obklady: Zohriate rašelinové pláty na prehriatie svalov na chrbte alebo v krížovej oblasti. Odporúčaná dĺžka procedúry je 20 min.

Parafínové obklady: Parafín sa aplikuje vo forme vankúšikov na suchú kožu. Odporúčaná dĺžka procedúry je 20 min.

Dych je pre život nepostrádateľný – život ním začína aj končí. Všetky fyziologické procesy v našom organizme, naše pocity aj vnútorné zážitky sú spojené s dýchaním, preto môžeme správnym dýchaním pozitívne ovplyvňovať fyzické aj psychické zdravie. Kým dobre dýchame dobre žijeme.