VYHLÁSENIE o pozastavení činnosti

 

Sanatórium Tatranská Kotlina n. o. rozhodlo, že od 25.03.2020 do odvolania bude jeho činnosť  p o z a s t a v e n á.

Odôvodnenie: Vzhľadom k epidemiologickej situácii v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom je možné predpokladať, že výskyt ochorenia 2019-nCoV bude v najbližšom čase vykazovať rastúcu tendenciu.

Podľa dostupných informácií má toto ochorenie postihujúce respiračný systém ťažší priebeh u pacientov vo vyšších vekových skupinách a u pacientov s chronickými ochoreniami. Vzhľadom k tomu, že v našom sanatóriu prevažujú práve takíto pacienti, nepovažujeme za správne koncentrovať ich na jednom mieste, pretože takto by sa zvyšovalo riziko rozšírenia nákazy. Rovnako je pre nás dôležitá ochrana zdravia a bezpečnosť našich zamestnancov, preto v záujme predchádzania ohrozenia zdravia a ďalšieho šírenia vírusu považujeme za vhodné, aby sa pacienti i zamestnanci zdržiavali v domácom prostredí a dôsledne dodržiavali prísne hygienické opatrenia.

V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie na Slovensku budeme našich pacientov a lekárov indikujúcich ústavnú a kúpeľnú liečbu v našom sanatóriu informovať. Pre bližšie informácie ohľadne ďalšej liečby môžete prosím kontaktovať prijímaciu kanceláriu na telefónnom
čísle: +421 918 758 290, alebo e-mailom: infopk@santk.sk.

Veríme, že zohľadnením našich argumentov, hlavne z dôvodu aktuálnej situácie v spoločnosti (2019-nCoV) neskôr dospejeme k zvýšeniu účinnosti komplexnej vysoko odbornej liečby pacienta v našom zariadení.

Ing. Dr. Matúš Pataky, MPH, v. r.
riaditeľ n. o.

Liečba a procedúry

Dovolenka v kúpeľoch ponúka relax a dokonalú starostlivosť o telo a o zdravie.

Jedinečné prostredie

Pokojné a tiché prostredie v prírode vytvára tie najlepšie podmienky na regeneráciu síl.

Pobyty

Absolvujte u nás komplexný kúpeľný alebo ozdravný pobyt.

Novinky a podujatia

Čítač viac

Referencie klientov

Čítať viac
Scroll Up