OÁZA ZDRAVIA A POHODY
Vyhľadajte na stránke

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Europskeho sociálneho fondu v ramci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk

_______________

_______________

Rehabilitačné chodníky SANTK

 

KONTAKTY

Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o.
Tatranská Kotlina 68
059 54  VYSOKÉ TATRY
IČO: 36167991
DIČ: 2021718325
IČDPH:SK2021718325

Recepcia

tel.: +421 52 4467 645-6; +421 918 758 280
fax:  +421 52 4467 647
e-mail: recepcia@santk.sk

čas: nonstop

Marketing

tel.: +421 52 4467 645-6 kl. 105; +421 918 538 301, +421 918 758 338
fax: +421 52 4467 647
e-mail: marketing@santk.sk

Prijímacia kancelária

tel.: +421 52 4468 188; +421 918 758 290
e-mail: infopk@santk.sk

čas: prac. dni 7:00 - 14:00, mobil: 14:00 - 15:30

Hospodársko – technicky úsek

tel.: +421 905 270 940

e-mail: bohuslav.valiga@santk.sk

 

Zdravotnícky úsek

tel.: +421 905 438 984

e-mail: helena.bosmanova@santk.sk

Ošetrovateľský úsek

tel.: +421 918 758 365

e-mail: danka.haleckova@santk.sk

Oddelenie ekonomiky a ľudských zdrojov

tel.: +421 52 4467 593

tel.: +421 918 758 338, +421 905 903 181
e-mail: santk@santk.sk

čas: prac. dni 7:30 - 15:30

Sekretariát riaditeľa

tel.: +421 905 694 439

tel.:  +421 52 4467 675

fax: +421 52 4468 202

e-mail: sekretariat@santk.sk

Sanatórium Tatranská Kotlina, Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry
tel.: +421 -52 - 4782602, 4467645-6, fax: +421 -52 - 4467647, e-mail: marketing@santk.sk