Novinky

VI. Dní v Belianskych Tatrách 2019

Vážené kolegyne, kolegovia dovoľujeme si Vás pozvať na ŠKOLU PNEUMOLÓGIE počas VI. Dní v Belianských Tatrách s medzinárodnou účasťou v termíne 07.11 – 09.11.2019.

Organizátori podujatia:

  • Slovenská lekárska spoločnosť
  • Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť
  • Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o.
  • Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU
23 júla, 2019