OÁZA ZDRAVIA A POHODY
Vyhľadajte na stránke

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Europskeho sociálneho fondu v ramci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk

_______________

_______________

Rehabilitačné chodníky SANTK

 

Voľný čas v Sanatóriu

V Sanatóriu Tatranská Kotlina sa nachádza Kaplnka sv. Terézie z Lisieux, v ktorej sa konajú nepravidelné bohoslužby.
Pre malých klientov máme k dispozícií detský kútik.
Priamo na recepcii Sanatória uzatvárame poistenie do hôr.
Klienti môžu využívať aj knižnicu a čitáreň.

Za doplatok môžu klienti Sanatoria využívať tieto služby:

 • relaxačný bazén a saunu
 • rehabilitačné procedúry
 • posilňovňu
 • telocvičňu
 • internet
 • biliard
 • bicykle
 • multifunkčné ihrisko
 • spoločenské hry (za zálohu)
 • v zime klzisko
 • sušič vlasov
 • žehlička

Sanatórium Tatranská Kotlina, Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry
tel.: +421 -52 - 4782602, 4467645-6, fax: +421 -52 - 4467647, e-mail: marketing@santk.sk