Vyhľadajte na stránke

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Europskeho sociálneho fondu v ramci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk

_______________

_______________

Rehabilitačné chodníky SANTK

 

Výstava Fera Guldana

Beliansky pochod

V sobotu 5. 10. 2013 sa konala každoročná akcia "Beliansky pochod", ktorý organizuje mesto Spišská Belá. Viac než 70 účastníkov uskutočnilo výstup na chatu Plesnivec. V rámci tejto akcie sme poskytli účastníkom ale aj našim hosťom a pacientom bezplatné meranie krvného tlaku a hodnotu BIM indexu, ale taktiež odborné poradenstvo. Počasie nám prialo a po návrate do Sanatória sa všetci streli pri spoločnom posedení. Na záver sa už tradične konala pietna spomienka na obete Belianskych Tatier a ich velikánov pri pamätníku v našom parku. Veríme, že všetci účastníci si akciu užili a dúfame, že budúci rok sa pripojí viac milovníkov Tatier a turistiky :)

          

Sanatórium Tatranská Kotlina, Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry
tel.: +421 -52 - 4782602, 4467645-6, fax: +421 -52 - 4467647, e-mail: marketing@santk.sk