OÁZA ZDRAVIA A POHODY
Vyhľadajte na stránke

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Europskeho sociálneho fondu v ramci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk

_______________

Vyberte si najlepšie ubytovanie pre Vašu super dovolenku na Slovensku. Rezervujte si naše ubytovanie vo Vysokých Tatrách . Pozrite si naše hodnotenia Pavilónu Fontána *** tu.

_______________

             Doprajte si vynikajúce služby a perfektné ubytovanie u nás. Nájdete nás v sekcii    ubytovanie Vysoké Tatryubytovanie Tatry.

_______________

_______________

Rehabilitačné chodníky SANTK

 

Storno podmienky

V prípade, ak klient zruší z rôznych dôvodov potvrdené rezervácie, má Sanatórium Tatranská Kotlina n.o. právo účtovať klientovi stornopoplatky , a to z ceny stornovaného pobytu nasledovne:

  • storno 27 – 21 dní pred nástupom na pobyt - 10%
  • storno 20 – 14 dní pred nástupom na pobyt - 25%
  • storno 13 – 7 dní pred nástupom na pobyt - 50%
  • storno menej ako 7 dní pred nástupom - 75%

Ak klient nenastúpi na pobyt v určenom (dohodnutom) termíne a storno pobytu Sanatóriu Tatranská Kotlina n.o. vopred neoznámila, klient sa zaväzuje uhradiť celý pobyt, t.j. nemá nárok na vrátenie vopred zaplatenej sumy. Sanatórium Tatranská Kotlina n.o. nebude účtovať stornopoplatky za stornovaný pobyt zo zvlášť závažných dôvodov, napr. akútnej choroby, úmrtia klienta alebo rodinného príslušníka v priamom rade / manžel, manželka, dieťa, rodič – po predložení hodnoverného dokladu /, autonehody, prírodnej katastrofy a pod.

Sanatórium Tatranská Kotlina, Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry
tel.: +421 -52 - 4782602, 4467645-6, fax: +421 -52 - 4467647, e-mail: marketing@santk.sk