OÁZA ZDRAVIA A POHODY
Vyhľadajte na stránke

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Europskeho sociálneho fondu v ramci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk

_______________

_______________

Rehabilitačné chodníky SANTK

 

Speleoklimatické pobyty

Sanatórium Tatranská Kotlina je zamerané na liečbu nešpecifických (netuberkulóznych) ochorení dýchacích ciest. Od roku 1991 sme začali využívať Beliansku jaskyňu na dychové cvičenia našich klientov.

Speleoklimatické pobyty sú efektívnou liečebnou metódou chronických a alergických ochorení dýchacích orgánov, kde základným liečebným prvkom je jaskynné ovzdušie. Vhodnosť jej mikroklímy na tento účel potvrdzuje expertízna správa vypracovaná Ústavom geotechniky SAC (RNDr. Bobro).

Indikácie pre speleoklimatické pobyty:

  • Asthma bronchiale (priedušková astma)
  • Rhinitis chronica allergica (alergická nádcha)
  • Dermorespiračný syndróm s kľudovým kožným nálezom
  • Pollinosis (peľová alergia)
  • Bronchitis chronica (chronický zápal priedušiek)

Kontraindikácie:

všeobecné - všetky ochorenia v akútnom štádiu, infekčné ochorenia, kardiorespiračná insuficiencia, krvácavé stavy, metabolické ochorenia, epilepsia a iné záchvatovité stavy

špecifické - ťažká perzistujúca astma, chladová alergia, recidivujúce laryngotracheitídy v letnom období

Z meraných parametrov charakterizujúcich vhodnosť tohto prostredia, by som zdôraznila, že celoročná priemerná teplota v jaskyni je 5 - 6°C, relatívna vlhkosť vzduchu dosahuje 97%, neboli tu zachytené žiadne peľové zrná. Vzhľadom na výsledky urobenej analýzy, správa hodnotí prostredie Belianskej jaskyne ako veľmi vhodné na doplnenie liečby dýchacích orgánov. Má aj účinné čistiace vlastnosti najmä pleti, mechanizmom vyzrážania sa uhličitanu horečnatého na pokožke a sorbciou rôznych znečistenín z nej s následným odpadom z pokožky.

Naši klienti absolvujú dychové cvičenia v Belianskej jaskyni 4 x v týždni (Ut, St, Št, Pi), pod vedením rehabilitačnej sestry. Procedúru ordinuje lekár po vstupnej prehliadke klienta.

Sanatórium Tatranská Kotlina, Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry
tel.: +421 -52 - 4782602, 4467645-6, fax: +421 -52 - 4467647, e-mail: marketing@santk.sk