ústavná liečba

Ústavná liečba - klienti zdravotných poisťovní

Liečebné zameranie vychádza z prírodných klimatických podmienok osady Tatranská Kotlina a jej okolia.
Osada Tatranská Kotlina leží v nadmorskej výške 760 m, no klíma osady má vysokohorsky ráz s nízkym výskytom hmly. Prostredie nebolo zasiahnuté veternou smršťou v roku 2004.

Tieto skutočnosti predurčujú zariadenie pre liečbu dospelých s týmito indikáciami:

  • bronchiálna astma
  • chronická bronchitída
  • pľúcne intersticiálne procesy
  • alergická nádcha
  • chronické zápaly prínosových dutín
  • bronchiektázie
  • zápaly pľúc a stavy po zápaloch pľúc
  • stavy po operáciách dýchacieho ústrojenstva

Zariadenie poskytuje ústavnú starostlivosť na základe podpísaných zmluvných kvót pacientom týchto zdravotných poisťovní:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. 

Podľa platnej legislatívy sa pobyt klienta v odbornom liečebnom ústave realizuje na základe návrhu odborného lekára po schválení príslušnou zdravotnou poisťovňou. Pobyt je v trvaní od 17 – 21 nocí.

Ubytovanie pacientov počas ústavnej liečby

„Za štandardný pobyt pacienta na lôžku sa považuje ubytovanie v jednej ubytovacej jednotke s najmenej dvoma posteľami a umiestenie spoločného sociálneho zariadenia mimo tejto ubytovacej jednotky.“(Nariadenie vlády SR publikované v Zbierke zákonov č. 722/2004).

Pacienti na ústavnej liečbe sú ubytovaní:

v pavilóne Fontána na druhom poschodí: dvojlôžkové izby s balkónom, s vlastným sociálnym zariadením
v pavilóne Poľana: ubytovanie v bunkách v novorekonštruovanom pavilóne, ktoré sa skladajú z jednej trojlôžkovej a jednej jednolôžkovej izby. Pre jednu bunku je k dispozícii jedno sociálne zariadenie – možnosť ubytovania bez doplatku
v pavilóne Zelené Pleso: dvojlôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením