OÁZA ZDRAVIA A POHODY
Vyhľadajte na stránke

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Europskeho sociálneho fondu v ramci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk

_______________

_______________

Rehabilitačné chodníky SANTK

 

 

Dych je pre život nepostrádateľný - život ním začína aj končí. Všetky fyziologické procesy v našom organizme, naše pocity aj vnútorné zážitky sú spojené s dýchaním, preto môžeme správnym dýchaním pozitívne ovplyvňovať fyzické aj psychické zdravie. Kým dobre dýchame dobre žijeme.

Fyziatrio predstavuje liečenie fyzikálnymi podnetmi a to najmä elektrickým prúdom, ultrazvukom, elektromagnetickým vlnením a svetlom. 

Elektroliečbu predstavuje široká paleta analgetizujúcich elektrických prúdov. Ich pôsobenie sa väčšinou vysvetľuje odblokovaním nervového vedenia bolesti, v mieste nervových spojov, výbojmi iných senzitívnych vlákien s väčšou rýchlosťou vedenia, ktoré dráždime elektrickým prúdom. Okrem toho rôznou intenzitou spolupôsobí myorelaxačný, hyperemický, rezorpčný, termický a trofickoregeneračný mechanizmus. Môžeme ich deliť na nízko-, stredno- a vysokofrekvenčné.

Ultrazvuk, ako forma liečby zvukom, využíva konverziu elektrickej energie na mechanickú a tepelnú energiu. Preto ho využívame k ovplyvneniu chronických myofasciálnych zmien.

Elektromagnetické vlnenie využívané v nukleárnej medicíne môže tiež pôsobiť analgeticky /rtg/, avšak vo fyziatrii využívame len nepatrné dávky vĺn alfa.

Svetloliečby sa využíva napríklad pri liečbe chronických myofasciálnych syndrómov (infračervené svetlo) pre spazmolytický, analgetický a vazodilatačný efekt. Dnes sa presadzuje aj laser a polarizované svetlo /bioptron/. Obe majú analgetický, protizápalový, antiedematózny a biostimulačný efekt.

 

Sanatórium Tatranská Kotlina, Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry
tel.: +421 -52 - 4782602, 4467645-6, fax: +421 -52 - 4467647, e-mail: marketing@santk.sk