OÁZA ZDRAVIA A POHODY
Vyhľadajte na stránke

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Europskeho sociálneho fondu v ramci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk

_______________

_______________

Rehabilitačné chodníky SANTK

 

AKTUALITY

 


Dovoľujeme si požiadať pozvaných pacientov na liečebný pobyt, v prípade, že v určenom termíne, nemôžu nastúpiť, aby nás informovali na adrese infopk@santk.sk, alebo na tel. číslach: 0918 758 290, 052/4468188 

Sanatórium Tatranská Kotlina, Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry
tel.: +421 -52 - 4782602, 4467645-6, fax: +421 -52 - 4467647, e-mail: marketing@santk.sk