OÁZA ZDRAVIA A POHODY
Vyhľadajte na stránke

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Europskeho sociálneho fondu v ramci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk

_______________

Vyberte si najlepšie ubytovanie pre Vašu super dovolenku na Slovensku. Rezervujte si naše ubytovanie vo Vysokých Tatrách . Pozrite si naše hodnotenia Pavilónu Fontána *** tu.

_______________

             Doprajte si vynikajúce služby a perfektné ubytovanie u nás. Nájdete nás v sekcii    ubytovanie Vysoké Tatryubytovanie Tatry.

_______________

_______________

Rehabilitačné chodníky SANTK

 

AKTUALITY

Odpredaj „Hospodársky areál“

Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o., ponúka na odpredaj súbor nehnuteľností - budovy a pozemky – tzv. „Hospodársky areál“,  v meste Vysoké Tatry, m. č. Tatranská Kotlina, 

KÚ Tatranská Lomnica, zapísané na LV č. 679: pozemky p. č. 429/10, 514/1, 514/22, 514/24, 514/33, 514/34, 516/2  a budovy s.č. 21, 11022, 11091, 11138 za cenu 
minimálne: 510 000 € bez DPH. Ponuky na odkúpenie v uzavretých obálkach s nápisom ,,súťaž – neotvárať“ doručte na adresu: Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o.,
Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry do 15. 12. 2016 do 16.00 hod.

Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.

Kontaktná osoba na obhliadku: Ing. Bohuslav Valiga, 0905270940, valiga@santk.sk


 

Sanatórium Tatranská Kotlina, Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry
tel.: +421 -52 - 4782602, 4467645-6, fax: +421 -52 - 4467647, e-mail: marketing@santk.sk